ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 21/3/2017 ΚΑΙ 22/3/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/03/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.111,324 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.108,049 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.178,965 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 881,026 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 675,108 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 516,490 LPG
LPG Auto 522,880 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,480 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 293,240 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 279,220

ΤΡΙΤΗ 21/03/2017

ΤΡΙΤΗ 21/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.110,388 UNLEADED LRP 1.151,047
UNLEADED 95 1.107,093 UNLEADED 95 1.106,158
UNLEADED 100 1.178,283 UNLEADED 100 1.178,252
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 882,837 DIΕSEL AUTO BIO 881,768
HEATING GASOIL 676,664 HEATING GASOIL 675,413
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 523,310 LPG 518,950
LPG Auto 529,580 LPG Auto 529,710
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,410
ΒΕΑ 35/40 295,410 ΒΕΑ 30/45 294,240
ΒΕΘ 50/70 281,330