ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΜΕΧΡΙ 31/3/2023 Υποβολή ετήσιας έκθεσης αποβλήτων στο ΗΜΑ μέχρι 31/3 Share on FacebookShare on Twitter