ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

 

 

 

Να διατηρηθεί η απαγόρευση ίδρυσης πρατηρίων 200 μέτρα από χώρους συγκέντρωσης κοινού και να ισχύσει και αντιστρόφως.

Να συμπεριληφθεί στην υποβολή των δικαιολογητικών για την άδεια πρατηρίου και η επαγγελματική κατάρτιση του πρατηριούχου.