Ακριβαίνουν συνεχώς τα καύσιμα στην Κύπρο – Πολύ φτηνότερα στην ΕΕ

16 03 2020 | 08:05 energypress.gr

Οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν στην Κύπρο, παρόλο που στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται και μάλιστα κατά πολύ. 

Αυτό καταδεικνύουν τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, ο οποίος παρακολουθεί καθημερινά τις λιανικές τιμές πώλησης της Βενζίνης 95 και του Πετρελαίου Κίνησης που είναι τα βασικότερα καύσιμα που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές στις διακινήσεις τους, ενώ από τον Οκτώβριο 2018, παρακολουθούνται και οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης.

Οι μετρήσεις έγιναν κατά την χρονική περίοδο από 6 Ιανουαρίου μέχρι τις 9 Μαρτίου 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η λιανική τιμή της βενζίνης με τους φόρους αυξήθηκε κατά 2,1 σεντ το λίτρο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 7,7 σεντ το λίτρο, δηλαδή, ο Ευρωπαίος πολίτης επωφελήθηκε μείωση 7.7 σεντ το λίτρο και ο κύπριος πολίτης πλήρωσε 2,1 σεντ το λίτρο περισσότερα.

Η λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης μειώθηκε κατά 3,9 σεντ το λίτρο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 12,6 σεντ το λίτρο, δηλαδή, ο ευρωπαίος πολίτης επωφελήθηκε μείωση 12,6 σεντ το λίτρο και ο κύπριος πολίτης επωφελήθηκε μείωση  3,9 σεντ το λίτρο.

Η λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκε κατά 4,5 σεντ το λίτρο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 12,6 σεντ το λίτρο, δηλαδή, ο ευρωπαίος πολίτης επωφελήθηκε μείωση 12,6 σεντ το λίτρο και ο κύπριος πολίτης επωφελήθηκε μείωση  4,5 σεντ το λίτρο.

Η τιμή της βενζίνης 95 χωρίς τους φόρους αυξήθηκε  κατά 1,8 σεντ το λίτρο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 5,3 σεντ το λίτρο, δηλαδή, ο Ευρωπαίος πολίτης επωφελήθηκε μείωση 5,3 σεντ το λίτρο και ο κύπριος πολίτης πλήρωσε  1,8 σεντ το λίτρο περισσότερα.

Η τιμή του πετρελαίου κίνησης χωρίς τους φόρους μειώθηκε κατά 3,3 σεντ το λίτρο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 8,4 σεντ το λίτρο, δηλαδή, ο Ευρωπαίος πολίτης επωφελήθηκε μείωση 8,4 σεντ το λίτρο και ο κύπριος πολίτης επωφελήθηκε μείωση  3,3 σεντ το λίτρο.

Η τιμή του πετρελαίου Θέρμανσης χωρίς τους φόρους μειώθηκε κατά 3,8 σεντ το λίτρο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 10,6 σεντ το λίτρο, δηλαδή, ο Ευρωπαίος πολίτης επωφελήθηκε μείωση 10,6 σεντ το λίτρο και ο κύπριος πολίτης επωφελήθηκε μείωση  3,8 σεντ το λίτρο.

‘Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω  ανάλυσης ή να δοθούν  κάποιες εξηγήσεις. Δυστυχώς, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αδυνατεί να δώσει τις ενδεδειγμένες διευκρινίσεις και εξηγήσεις, λόγω απουσίας επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών.

(Sigmalive)