ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Ο.Β.Ε. σύμφωνα με το Ν.1712/87 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του διαθέτει τα παρακάτω όργανα διοίκησης:

–    Προεδρείο

–    Διοικητικό Συμβούλιο

–    Γενική Συνέλευση αντιπροσώπων

–    Ελεγκτική Επιτροπή

Ανώτερο όργανο της Ομοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των Ενώσεων-μελών. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με το σύστημα της απλής αναλογικής τα μέλη του Διοικητικού, το οποίο αποτελείται από 9 μέλη, τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από 3 μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο , τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. Οι τέσσερις πρώτοι αποτελούν το Προεδρείο.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  [19/6/2022]

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                              ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ (ΑΤΤΙΚΗ)

                                               

 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                 ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

                                            

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

                                                 

ΑΝ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:          ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

 

ΤΑΜΙΑΣ :                                  ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ)

ΜΕΛΗ:                                       ΜΑΡΙΑ ΖΑΓΚΑ  (ΑΤΤΙΚΗ)

                                                 ΒΑΣΩ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ (ΜΑΓΝΗΣΙΑ)

                                                 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ (ΜΕΣΣΗΝΙΑ)

                                                 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)