Εγγραφή της Revoil στο Μητρώο Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

18 08 2021 | 14:01 energypress.gr

Η ΡΑΕ με απόφασή της ενέκρινε την εγγραφή της εταιρείας «ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» στο Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ, υπό την ιδιότητά της ως Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου.