Η απόφαση για την παράταση των τελών κυκλοφορίας έως σήμερα – Η παράταση ισχύει και για την κατάθεση πινακίδων

https://www.taxheaven.gr/

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση των τελών κυκλοφορίας (Α.1041/2021)

Σύμφωνα με την απόφαση

  1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που λήγει κατά παράταση, την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2021, παρατείνεται έως και την 1η Μαρτίου 2021. Η ολιγοήμερη αυτή παράταση καταλαμβάνει και τη θέση των οχημάτων σε εθελουσία ακινησία.
  2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 26/2/2021.
  3. Πρόστιμα τελών κυκλοφορίας που καταβλήθηκαν εκπροθέσμως από 27/2/2021 έως 1/3/2021 επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.