Κατάργηση όλων των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων ζητά η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου

energypress.gr

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Ευρωβουλής εξέφρασε την αναγκαία ανάπτυξη στρατηγικών για την κατάργηση όλων των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων. Επίσης, με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε η γνωμοδότηση της επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ετήσια έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με εισηγητή για την ομάδα της Αριστεράς τον Πέτρο Κόκκαλη.

Στη δήλωσή του, ο ευρωβουλευτής σημειώνει ότι «η σημερινή υιοθέτηση της γνωμοδότησης από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελεί σημαντική στιγμή στη διεκδίκηση της υιοθέτησης του ‘Συμφώνου Βιώσιμης Ανάπτυξης’, το οποίο θα αντικαταστήσει το συντηρητικό Σύμφωνο Σταθερότητας, που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο κ. Κόκκαλης στην ανακοίνωσή του, στη γνωμοδότηση γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην ανάπτυξη στρατηγικών για την κατάργηση, μέχρι το 2025, όλων των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων. Επισημαίνεται ότι οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να λαμβάνουν ενεργό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία. Τέλος, οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις κοινωνικές συνέπειες της μετάβασης και ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να προωθήσει την κατάργηση των κοινωνικών ανισοτήτων και να συμβάλει στην ευημερία όλων των πολιτών.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να αναμορφωθεί από εργαλείο δημοσιονομικής πειθαρχίας, σε εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την βιοποικιλότητα. Νέοι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί δείκτες πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία του Εξαμήνου ώστε να παροτρύνουν τις κυβερνήσεις στην επίτευξη των πράσινων στόχων. Τα έργα της πράσινης και δίκαιης μετάβασης πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για όλα τα κράτη-μέλη.