Κύπρος: Μειωμένη κατανάλωση σε καύσιμα το Σεπτέμβριο

02 11 2020 | 11:38 energypress.gr

Κατά 25% μείωσε την κατανάλωση καυσίμων για τη βενζίνη 95 τον Σεπτέμβριο του 2020 ο Κύπριος καταναλωτής και κατά 14% για το πετρέλαιο κίνησης, σε σύγκριση με την κατανάλωση καυσίμων το Σεπτέμβριο του 2019, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.

Στα ποσοστά αυτά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, λήφθηκε υπόψη και η αγορά καυσίμων από τα κατεχόμενα.

Έχοντας υπόψη ότι κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2020 δεν υπήρχαν περιορισμοί στη διακίνηση και η αγορά καυσίμων από τα κατεχόμενα ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο,  ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εκτιμά ότι η μείωση αυτή προκλήθηκε, κατά κύριο λόγο, από την αλλαγή στις συνήθειες διακίνησης των Κύπριων πολιτών.

Σημειώνει ότι το ποσοστό της μείωσης κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης εμφανίζεται μειωμένο έναντι της κατανάλωσης της βενζίνης 95, λόγω του ότι στην συνολική κατανάλωση καυσίμων στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνεται και η κατανάλωση πετρελαίου κίνησης των εμπορικών αυτοκινήτων.

Εξάλλου, χωρίς την αγορά καυσίμων από τα κατεχόμενα, που για την βενζίνη 95 ανήλθε στο 18,51%, η συνολική κατανάλωση για το Σεπτέμβριο του 2020, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2019, παρουσιάζεται για τη βενζίνη 95 μειωμένη κατά 6,5%.

Για το πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, η συνολική κατανάλωση για το Σεπτέμβριο του 2020 σε σύγκριση με το μήνα Σεπτέμβριο 2019, παρουσιάζεται αυξημένη κατά 3,4%.

Αν όμως ληφθεί υπόψη ότι κατά μέσο όρο το 2019 οι αγορές από τα κατεχόμενα υπολογίστηκαν στο 17,13%, τότε η πραγματική μείωση στην κατανάλωση για το πετρέλαιο κίνησης εκτιμάται στο 14%, προστίθεται.

Τέλος, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει πως οι παρατηρήσεις του για το μήνα Οκτώβριο του 2020 είναι περίπου ο ίδιες με τις παρατηρήσεις που καταγράφηκαν για το μήνα Σεπτέμβριο και προσθέτει πως για το μήνα Οκτώβριο θα μελετηθεί και θα εκτιμηθεί κατά πόσο ο Κύπριος καταναλωτής, τους τελευταίους έξι μήνες, έχει αλλάξει τις συνήθειές του στον τρόπο διακίνησής του.

(Φιλελεύθερος Κύπρου)