Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης – Αρχίζουν οι πληρωμές

energypress.gr

Ανοίγει ο δρόμος για τις πρώτες πληρωμές επιδόματος θέρμανσης, μετά τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης (Σταϊκούρας, Σκυλακάκης, Βεσυρόπουλος) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το επίδομα κυμαίνεται φέτος από 80 έως 650 ευρώ και οι πρώτες πληρωμές αναμένονται την ερχόμενη Παρασκευή. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη (στον Real FM), έχει γίνει εξατομικευμένη προσέγγιση των δικαιούχων με αποτέλεσμα μια οικογένεια με δύο παιδιά στην Αττική η οποία πέρυσι δικαιούνταν, ανεξαρτήτως περιοχής 106 ευρώ φέτος δικαιούται 96 ευρώ εάν διαμένει στη Βουλιαγμένη αλλά 249 ευρώ εάν μένει σε ορεινές περιοχές του νομού, όπως στο Δήμο Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας, το επίδομα για τη συγκεκριμένη οικογένεια διαμορφώνεται σε 116 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση «το ύψος του επιδόματος της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α. 1275/17.12.2020 (Β’ 5576) απόφασης για αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της άνω απόφασης και προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το επίδομα που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των ογδόντα (80) ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της».