«Πράσινο φως» για το νέο τερματικό των ΕΛΠΕ στο Βασιλικό της Κύπρου

energypress.gr

Ένα σημαντικό βήμα για το νέο τερματικό των ΕΛΠΕ στο Βασιλικό της Κύπρου έγινε πριν από λίγες ημέρες, καθώς το Τμήμα Περιβάλλοντος έδωσε την απαιτούμενη έγκριση.

Το νέο συγκρότημα δεξαμενών πετρελαιοειδών (ΣΔΕΠ) και συναφών εγκαταστάσεων και προσβάσεων θα ανήκει στην ΕΛΠΕ Κύπρου (HELPE Cyprus Ltd), μέσω της θυγατρικής του Yugen Ltd.

Στις 11 δεξαμενές καυσίμων του νέου τερματικού σταθμού θα μπορούν αποθηκεύονται έως και 69.000 m³ πετρελαιοειδών προϊόντων . 

Οι εγκαταστάσεις παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης, φόρτωσης και διακίνησης πετρελαιοειδών της ΕΛΠΕ Κύπρου Ltd θα χωροθετηθούν σε έκταση 32500 τ.μ. στα δυτικά των εγκαταστάσεων του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, η οποία θα περιλαμβάνει περιοχή δεξαμενών πετρελαιοειδών, περιοχή σταθμών φόρτωσης βυτιοφόρων, καθώς και άλλες σχετικές με αυτές τις δραστηριότητες εγκαταστάσεις.

Αρχικά, τα δεξαμενόπλοια που θα μεταφέρουν τα προϊόντα στο νέο τερματικό θα δένουν στην προβλήτα της VTTV, ενώ μελλοντικά προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό οι εγκαταστάσεις και υποδομές του λιμανιού του Βασιλικού.

Οι σχεδιασμοί της εταιρείας προβλέπουν ότι τα πετρελαιοειδή προϊόντα που θα αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις του νέου τερματικού θα επανεξάγονται στην διεθνή αγορά ή θα διακινούνται στην κυπριακή αγορά.

Η κατασκευή και λειτουργία του νέου συγκροτήματος δεξαμενών πετρελαιοειδών των ΕΛΠΕ στο Βασιλικό θα σημάνει και τη μόνιμη μετεγκατάσταση του υφιστάμενου τερματικού από τη Λάρνακα