Συνδεσμος Καταναλωτών (Κύπρος): Αυξήσεις στις τιμές βενζίνης 95 και πετρελαίου τον Ιανουάριο

energypress.gr

Μικρές αλλά συνεχόμενες αυξήσεις στις λιανικές τιμές της βενζίνης 95, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης, παρατηρήθηκαν τον Ιανουάριο του 2021, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.

Ταυτόχρονα, ο Σύνδεσμος αναφέρει πως παρουσιάζεται μειωμένη κατά 18% η κατανάλωση βενζίνης την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης η μείωση ανέρχεται στο 7,5%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Καταναλωτών, συνυπολογίζοντας τις αυξήσεις κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2021, παρατηρήθηκε μια αύξηση 2,2 σεντ το λίτρο από την αρχή του μήνα στη βενζίνη 95, στο πετρέλαιο κίνησης κατά 2,6 σεντ το λίτρο και στο πετρέλαιο θέρμανσης 1,7 σεντ το λίτρο.

Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 για τον Ιανουάριο 2021 είναι κατά 11,8 σεντ το λίτρο πιο φθηνή, του πετρελαίου κίνησης είναι κατά 16,7 σεντ το λίτρο πιο φθηνή και του πετρελαίου θέρμανσης είναι κατά 17,5 σεντ το λίτρο πιο φθηνή από την μέση λιανική τιμή του Ιανουαρίου 2020.

Οι μειώσεις αυτές, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, οφείλονται στην παγκόσμια μείωση της κατανάλωσης καυσίμων λόγω των περιοριστικών μέτρων διακίνησης εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Καταναλωτών, η συνολική κατανάλωση Μαρτίου – Δεκεμβρίου του 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζεται για τη βενζίνη 95 μειωμένη κατά 18%.

Στο ποσοστό αυτό της μείωσης, όπως αναφέρει, θα πρέπει να προστεθούν οι αγορές από τα κατεχόμενα που για το 2019, εκτιμήθηκαν από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών στο 18,51%, οπότε η πραγματική συνολική μείωση της κατανάλωσης βενζίνης 95 εκτιμάται στο 36,51% (18% + 18,51%).

Για το πετρέλαιο κίνησης η συνολική κατανάλωση Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020 σε σύγκριση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2019, παρουσιάζεται μειωμένη κατά 7,5%.

Αν όμως ληφθεί υπόψη ότι κατά μέσο όρο το 2019 οι αγορές από τα κατεχόμενα  εκτιμήθηκαν από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών στο 17,13%, τότε η πραγματική μείωση στην κατανάλωση για το πετρέλαιο κίνησης εκτιμάται στο  24,63% (7,5% + 17,13%).

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι το ποσοστό της μείωσης κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης εμφανίζεται μειωμένο έναντι της κατανάλωσης της βενζίνης 95, λόγω του ότι στη συνολική κατανάλωση καυσίμων στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνεται και η κατανάλωση πετρελαίου κίνησης των εμπορικών αυτοκινήτων για τα οποία δεν ίσχυαν τα ίδια περιοριστικά μέτρα που ίσχυαν για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Τέλος, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εκτιμά πως θα υπάρξει αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών όσον αφορά τον τρόπο διακίνησής τους και προσθέτει πως με βάση τις πωλήσεις του Σεπτεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν υπήρχαν περιοριστικά μέτρα διακίνησης, σε σύγκριση με τις πωλήσεις του Σεπτεμβρίου 2019, εκτιμήθηκε ότι υπήρξε μια μείωση στις συνήθειες διακίνησης των πολιτών της τάξης του 25% για τη βενζίνη 95 και της τάξης 14% στο πετρέλαιο κίνησης.

(sigmalive.com)