Τα μυστικά της ρύθμισης των 24-48 δόσεων

Του Σπύρου Δημητρέλη capital.gr

Συνωστισμός παρατηρείται στην ηλεκτρονική εφαρμογή για τη νέα πάγια ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, Από χθες το απόγευμα που άνοιξε η εφαρμογή ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 600 και τις επόμενες ημέρες οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες αιτήσεις από τους οφειλέτες που την περίμεναν για τη ρυθμίσουν τις φορολογικές τους οφειλές.

Η νέα μορφή της πάγιας ρύθμισης είναι πολύ πιο ελκυστική για τους φορολογούμενους καθώς τους επιτρέπει να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου και έτσι να προγραμματίσουν καλύτερα την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Η νέα πάγια ρύθμιση επιτρέπει στους οφειλέτες που έχουν ήδη μια ενεργή ρύθμιση να τη διατηρήσουν. Για παράδειγμα, οι φορολογούμενοι που ρύθμισαν τις οφειλές τους με τις 120 δόσεις θα πρέπει προκειμένου να διατηρήσουν τη ρύθμιση να εξοφλούν ή να ρυθμίζουν εμπρόθεσμα νέες φορολογικές οφειλές.

Έτσι, όποιος έχει ρυθμίσει οφειλές με τη ρύθμιση των 120 δόσεων και θα κληθούν να πληρώσουν φέτος ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήματος θα πρέπει είτε να εξοφλήσουν τις νέες φορολογικές υποχρεώσεις εμπρόθεσμα είτε να τις εντάξουν στη νέα πάγια ρύθμιση που πλέον προσφέρει έως 24 δόσεις αντί για έως 12 που προέβλεπε η αρχική μορφή της πάγιας ρύθμισης.

Τα βασικά σημεία της νέας πάγιας ρύθμισης οφειλών είναι τα εξής:

-η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του www.aade.gr

-οι τακτικοί φόροι, όπως ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις ενώ οι έκτακτοι φόροι, όπως ο φόρος κληρονομιάς σε έως 48 δόσεις

–στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση η οποία κατά την 1η Νοεμβρίου 2019 ήταν σε ισχύ.

– η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνεται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης ενώ οι επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

– η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ

– η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

– σε οφειλές που ρυθμίζονται μέχρι και 12 δόσεις, ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο.

– σε οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%.

– στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου σταματήσει να πληρώνει τις δόσεις για την εξόφληση του χρέους (τακτικής ή έκτακτης οφειλής) για να μπορέσει να επανενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει διπλή προκαταβολή, θα αφαιρεθούν οι δόσεις που ήταν συνεπής, ενώ το επιτόκιο θα είναι προσαυξημένο κατά 1,5 μονάδες.

– όσοι οφειλέτες είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης, κατά την καταβολή της τελευταίας δόσης, θα απαλλάσσονται από την πληρωμή ποσού που ισούται με το 25% των τόκων που έχουν επιβαρύνει το ποσό των δόσεων της ρυθμιζόμενης οφειλής.

 -με νέα αίτηση μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και οφειλές που ρυθμίστηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2019.