ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ-Παρασκευή, 7 Φεβρουάριος 2020

Παρασκευή, 7 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO1.209,332
UNLEADED 95 BIO1.154,8921.154,394
UNLEADED 100 BIO1.224,7501.225,147
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO906,624905,576
HEATING GASOIL (ΧΠ)699,099697,960
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO969,135971,443
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ600,966597,071
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ661,266657,371
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ631,743656,293
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ668,649
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S450,022448,864
Fuel Oil No 380 1%S442,730
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO492,450
KERO SPECIAL497,910
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100259,410263,960
ΒΕΑ 30/45281,260
ΒΕΑ 35/40276,710
ΒΕΘ 50/70263,050

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)