ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. 31/5/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/05/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,107,632 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,104,489 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,172,791 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 876,551 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 797,744 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 430,130 LPG
LPG Auto 439,200 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,230 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 298,290 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 284,820