ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 10/6-13/6/2017

ΤΡΙΤΗ 13/06/2017

ΤΡΙΤΗ 13/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,078,576 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,075,434 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,143,247 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 842,268 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 762,454 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 386,640 LPG
LPG Auto 398,270 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 267,500 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 284,530 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 271,080

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12/06/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.080,020 UNLEADED LRP 1.120,721
UNLEADED 95 1.076,878 UNLEADED 95 1.076,034
UNLEADED 100 1.144,661 UNLEADED 100 1.144,681
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 842,034 DIΕSEL AUTO BIO 840,997
HEATING GASOIL 762,128 HEATING GASOIL 760,990
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 384,000 LPG 379,110
LPG Auto 395,910 LPG Auto 395,220
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 267,280 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,160
ΒΕΑ 35/40 284,300 ΒΕΑ 30/45 283,180
ΒΕΘ 50/70 270,870