ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 25/10/19

Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)

Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) ΕΛ.ΠΕ.

UNLEADED LRP BIO –

UNLEADED 95 BIO 1.146,878

UNLEADED 100 BIO 1.216,034

Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) ΕΛ.ΠΕ.

DIΕSEL AUTO BIO 974,722

HEATING GASOIL (ΧΠ) 763,872

Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) ΕΛ.ΠΕ.

LPG AUTO 946,272

LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 573,182

LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,482 ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,398

ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 631,010 –

ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) ΕΛ.ΠΕ.

Fuel Oil No 180 1%S 449,260

Fuel Oil No 380 1%S 434,503 –

ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) ΕΛ.ΠΕ.

KERO 577,950 –

KERO SPECIAL 583,370 –

ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) ΕΛ.ΠΕ.

ΒΕΑ 50/70 & 70/100 225,370

ΒΕΑ 30/45 – ΒΕΑ 35/40 242,510 – ΒΕΘ 50/70 228,980 –

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)