ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 25/5/2017

ΠΕΜΠΤΗ 25/05/2017

ΠΕΜΠΤΗ 25/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.114,039 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.110,897 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.179,199 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 883,691 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 805,972 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 436,820 LPG
LPG Auto 445,580 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,960 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 304,000 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 290,550