ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 3/8/21

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO1.310,320
UNLEADED 95 BIO1.256,1341.255,677
UNLEADED 100 BIO1.322,8501.323,216
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO985,267984,311
HEATING GASOIL881,250880,182
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO1.052,9861.050,270
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ674,648671,017
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ734,948731,317
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ786,825809,656
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ721,981
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S492,482491,404
Fuel Oil No 380 1%S483,380
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO550,820
KERO SPECIAL555,900
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100386,910391,150
ΒΕΑ 30/45407,240
ΒΕΑ 35/40403,010
ΒΕΘ 50/70390,300

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)