ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 7/7/21

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO1.298,859
UNLEADED 95 BIO1.244,6321.244,215
UNLEADED 100 BIO1.311,2461.311,663
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO986,894985,969
HEATING GASOIL882,003880,975
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO1.042,0131.039,338
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ659,474655,884
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ719,774716,184
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ805,284828,186
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ698,396
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S494,994493,957
Fuel Oil No 380 1%S486,044
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO547,300
KERO SPECIAL552,390
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100383,030387,300
ΒΕΑ 30/45403,410
ΒΕΑ 35/40399,140
ΒΕΘ 50/70386,420

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)