Χωρίς τη δυνατότητα να πληρώνουν μειωμένο ενοίκιο λόγω covid έμειναν οι εταιρείες καυσίμων – Κάνουν λόγο για άνιση και άδικη μεταχείριση

energypress.gr Μιχάλης Μαστοράκης

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών παρατάθηκε η υποχρεωτική μείωση μισθώματος κατά 40% στις επαγγελματικές μισθώσεις λόγω της συνέχισης της πανδημίας και του πλήγματος που δέχεται η αγορά. Παρά το γεγονός ότι το μέτρο διευρύνθηκε περιλαμβάνοντας περισσότερες επιχειρήσεις, εντούτοις ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου καυσίμων, όπου δραστηριοποιούνται και οι Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών, σε αντίθεση με τα πρατήρια λιανικής εμπορίας καυσίμων, συνεχίζει να εξαιρείται από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Πηγές της αγοράς χαρακτηρίζουν κατάφωρα άδικη και παράλογη την εξαίρεση, που συνιστά άνιση μεταχείριση, καθώς ο κλάδος της εμπορίας πετρελαιοειδών σε μεγάλο βαθμό λειτουργεί μέσω μιας αλυσίδας συμβάσεων μίσθωσης και υπομίσθωσης ή και παραχώρησης χρήσης: Αρχικά συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων (εκμισθωτές) όπου στεγάζονται τα πρατήρια και των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (μισθωτές). Στη συνέχεια συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (υπεκμισθωτές) και των λιανεμπόρων/πρατηριούχων (υπομισθωτές). 

Και ενώ στους πρατηριούχους έχει δοθεί το δικαίωμα να καταβάλλουν το 40% του μισθώματος προς τις Εταιρείες, στις Εταιρείες δεν έχει δοθεί το  ίδιο δικαίωμα ως προς τους αρχικούς / πρώτους εκμισθωτές. 

Έτσι, καθώς έχουν εξαιρεθεί από το ευνοϊκό μέτρο οι εταιρείες εμπορίας, οι ίδιες συνεχίζουν να καταβάλλουν στο ακέραιο το ποσό των μισθωμάτων στους εκμισθωτές τους (ιδιοκτήτες ακινήτων), ενώ είναι υποχρεωμένες να αποδεχθούν τη μείωση του καταβαλλόμενου σε αυτές μισθώματος από την πλευρά των πρατηριούχων (υπομισθωτές).

Η ίδια στρέβλωση και άνιση μεταχείριση παρουσιάζεται και στις περιπτώσεις των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων καυσίμων, όπου οι εταιρείες υποχρεούνται να καταβάλλουν στο ακέραιο το ποσό των μισθωμάτων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του κλάδου, η εξαίρεση δημιουργεί σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά, με σοβαρές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος της εμπορίας πετρελαιοειδών έχει δεχθεί σημαντικό πλήγμα καθώς η μείωση των πωλήσεων καυσίμων το 2020 ανήλθε σε 22%, ενώ τα στοιχεία από τις πωλήσεις των πρώτων μηνών της νέας χρονιάς είναι ακόμη χειρότερα. Ενδεικτικά τον Ιανουάριο του 2021 η πτώση των πωλήσεων στα “λευκά προϊόντα” άγγιξε το 26%. 

Καταλήγοντας, οι ίδιες πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι η πανδημία βρίσκει τον κλάδο σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, γεγονός που κάνει τις επιπτώσεις της ιδιαίτερα απειλητικές για τη βιωσιμότητα των μικρότερων εταιρειών, οδηγώντας την αγορά σε υψηλότερη συγκέντρωση.