Ηλεκτρονική εφαρμογή ενάντια στο λαθρεμπόριο καυσίμων, δρομολογεί το υπουργείο Ναυτιλίας

πηγή : Capital.gr

Τη σύμβαση για τη δημιουργία της “ναυτιλιακής θυρίδας”, μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής που αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων, υπέγραψε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Π.Κουρουμπλής. Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η εφαρμογή της αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε έξι μήνες, και το ύψος της σύμβασης φθάνει το 1.149.000 ευρώ. Η ναυτιλιακή θυρίδα θα επιτρέπει τον έλεγχο όλων των φορτίων των εμπορικών πλοίων και των δεξαμενοπλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από ελληνικά λιμάνια, ενώ θα συνδέεται και με το σύστημα ελέγχου καυσίμων των τελωνείων, προκειμένου να ελέγχονται οι πετρελεύσεις (η μεταφορά καυσίμων από πλοία, για ίδια ή εμπορική χρήση) και να αντιμετωπιστεί έτσι το λαθρεμπόριο καυσίμων.

Η σύμβαση, μετά την έγκρισή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπογράφηκε με την κοινοπραξία των εταιρειών Cosmos Business Systems και Δυναμική Πληροφορική. Το υπουργείο Ναυτιλίας έχει ήδη δοκιμασμένη συνεργασία με την εν λόγω κοινοπραξία στο σύστημα ελέγχου αλιείας, το οποίο επιτρέπει να παρακολουθείται το στίγμα των μεγάλων αλιευτικών πλοίων (άνω των 15 μέτρων) και το κατά πόσο αλιεύουν νόμιμα. Το σύστημα αυτό είναι σε λειτουργία και ταυτοχρόνως αναβαθμίζεται. Η ίδια κοινοπραξία έχει εγκαταστήσει στον θάλαμο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος, και το σύστημα παρακολούθησης όλων των περιπολικών σκαφών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ