Μέσες τιμές* λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα για την 21/3/2017

ΠΗΓΗ: www.fuelprices.gr

Αθήνα, 22-03-2017 Αρ. Πρωτ.: 34176

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ
Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων
Τρίτη , 21/03/2017
Μέσες τιμές* λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα για την 21/3/2017
Προϊόν                                               Αρ. Πρατηρίων                                          Μέση Τιμή
Αμόλυβδη  5 οκτ.                                              3.907                                                    1,519
Αμόλυβδη 100 οκτ.                                           2.100                                                    1,720
5υper                                                                         70                                                    1,654
Diesel Κίνησης                                                   4.095                                                    1,281
Diesel Θέρμανσης Κατ’οίκον                           1.263                                                     0,972
Υγραέριο κίνησης (autogas)                                723                                                     0,853

* Η μέση τιμή πανελλαδικά υπολογίζεται σύμφωνα με τον σταθμισμένο μέσο όρο με βάση τους όγκους πωλήσεων ανά τύπο καυσίμου ανά νομό.
** Δεν καταγράφεται κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης για τη χρονική περίοδο 30/4 έως 15/10 κάθε έτους.

Σημειώνεται ότι ο Φ.Π.Α. από 01-06-2016 ανέρχεται στο 24% Σημειώνεται ότι ο ΕΦΚ από 15/10/2016 ανέρχεται σε 280 € το χιλιόλιτρο.