ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. ΠΕΜΠΤΗ 23/03/2017

ΠΕΜΠΤΗ 23/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.112,615 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.109,350 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.180,154 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 878,900 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 673,084 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 509,420 LPG
LPG Auto 516,030 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 273,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 290,970 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 276,980