ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. 1/4-4/4/17

ΤΡΙΤΗ 04/04/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΡΙΤΗ 04/04/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.130,728 UNLEADED LRP 1.171,469
UNLEADED 95 1.127,443 UNLEADED 95 1.126,589
UNLEADED 100 1.198,888 UNLEADED 100 1.198,949
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 892,975 DIΕSEL AUTO BIO 891,898
HEATING GASOIL 685,125 HEATING GASOIL 683,956
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 504,940 LPG 499,850
LPG Auto 512,190 LPG Auto 511,500
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,380 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,220
ΒΕΑ 35/40 300,210 ΒΕΑ 30/45 299,050
ΒΕΘ 50/70 286,140

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 01-03/04/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 01-03/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.124,474 UNLEADED LRP 1.165,194
UNLEADED 95 1.121,199 UNLEADED 95 1.120,324
UNLEADED 100 1.192,267 UNLEADED 100 1.192,297
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 888,816 DIΕSEL AUTO BIO 887,738
HEATING GASOIL 681,464 HEATING GASOIL 680,203
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 503,530 LPG 498,450
LPG Auto 510,860 LPG Auto 510,150
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,740 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,570
ΒΕΑ 35/40 296,480 ΒΕΑ 30/45 295,320
ΒΕΘ 50/70 282,470