ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.4439/2016 ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.4439/2016 ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Με τη δημοσίευση του νόμου 4439/2016 κάθε πρατήριο στην Ελλάδα, είτε βρίσκεται κάτω από κτίριο είτε όχι, καλείται να προσαρμοστεί στις διατάξεις του νόμου αυτού. Η διαδικασία για την προσαρμογή περιγράφεται εν συντομία στα ακόλουθα βήματα:
• Προηγείται η κατάθεση σχεδίων και μελετών στις αρμόδιες διευθύνσεις συγκοινωνιών.
• Ακολουθεί η έγκριση των σχεδίων και των μελετών.
• Εν συνεχεία υλοποιούνται οι εργασίες
• Και τέλος εκδίδεται άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας.

Πρατήρια κάτω από πολυκατοικία
Πρόκειται για τα πρατήρια που βρίσκονται κάτω από όροφο ή ορόφους πλην της περίπτωσης της μονοκατοικίας ή διπλοκατοικίας του εκμεταλλευτή τους.
Επειδή η προσαρμογή και η παραπάνω διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκέμβρη 2017, ειδάλλως το πρατήριο χάνει οριστικά την άδεια λειτουργίας του, οι χρόνοι καθίστανται δραματικά πιεστικοί για τα πρατήρια αυτά!
Οι πρατηριούχοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επιλογές και στις κινήσεις τους, καθώς θα υπάρξουν πολλές περιπτώσεις που αν και θα επιθυμούν να προβούν στην προσαρμογή του πρατηρίου, αυτό δεν θα είναι εφικτό.
Το παραπάνω θα συμβεί κατά κόρον σε πρατήρια τα οποία είναι πεζοδρομιακά, ή σε πρατήρια που δεν διαθέτουν ικανό χώρο για τον ανεφοδιασμό τους από βυτιοφόρο.
Επίσης, κατά την εφαρμογή του νόμου μπορούν να προκύψουν και άλλες «παγίδες» οι οποίες ενδεχομένως προκαλούν την αδυναμία προσαρμογής ενός πρατηρίου κάτω από κτίριο.
Τα πρατήρια που βρίσκονται κάτω από κτίρια, καλούνται να εκσυγχρονιστούν πλήρως με εγκαταστάσεις αντιεκρηκτικού τύπου, με αυτόματα συστήματα ελέγχου για την ανίχνευση υδρογονανθράκων, με συστήματα interlock (πολλαπλών ελέγχων) στις ανακτήσεις ατμών τους, με stage 2 στα πιστόλια των βενζινών τους, με αντιεκρηκτικές καλωδιώσεις, με πιστοποιήσεις των ηλεκτρικών τους εγκαταστάσεων και του λοιπού εξοπλισμού τους.

Λοιπά πρατήρια
Επειδή η νομοθεσία δεν έχει ορίσει προθεσμία υλοποίησης μεταβολών, έχει προκληθεί σύγχυση στις υπηρεσίες της χώρας σχετικά με την εφαρμογή του νόμου και το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να γίνει η προσαρμογή ενός πρατηρίου.
Βλέποντάς το κάποιος τυπικά, θα έπρεπε από την επόμενη κιόλας μέρα του νόμου, κάθε πρατήριο να ζητά την προσαρμογή του σε αυτόν.
Σε κάθε πάντως περίπτωση, όλα τα πρατήρια πρέπει μέσα στο επόμενο διάστημα να αιτηθούν την προσαρμογή τους στη νέα νομοθεσία.
Η προσαρμογή θα εξαρτηθεί από την κάθε περίπτωση του πρατηρίου και από την αυστηρότητα με την οποία η κάθε υπηρεσία θα κρίνει την υποβληθείσα μελέτη του μηχανικού.
Σίγουρα πάντως θα χρειαστούν τροποποιήσεις και ίσως και μετακινήσεις στις σωληνώσεις των εξαερώσεων και της ανάκτησης ατμών, ενώ όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου.
Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό με σχετική επαγγελματική άδεια.
Κατά την κρίση της κάθε υπηρεσίας μπορεί το πρατήριο έως και να υποχρεωθεί σε εκσυγχρονισμό με αντιεκρηκτικού τύπου καλωδιώσεις και εγκαταστάσεις και με πιστοποιήσεις του εξοπλισμού του.

Το γραφείο μας, ως Τεχνικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, είναι στη διάθεσή σας, να υποστηρίξει ή να χειριστεί τις απαραίτητες διαδικασίες κατά την αδειοδότησή σας.

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της αγωνίζεται με συνεχείς επαφές της με το αρμόδιο Υπουργείο για να μην επιβαρυνθούν τα πρατήρια με επιπλέον κόστη που θα τα οδηγήσουν στο κλείσιμο.

Για το γραφείο
Πράγμων Συνεργάτες Μηχανικοί

Νίκος Καψιάνης
Υπεύθυνος Γραφείου
Τεχνικός Σύμβουλος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος
Αναπαύσεως 22, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια | email: pragmwn@pragmwn.com Τηλ.: 210 8047400 – 216 7000552-3 | Φαξ: 216 7000553 | www.pragmwn.com