ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 18/5/2017

ΠΕΜΠΤΗ 18/05/2017

ΠΕΜΠΤΗ 18/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,106,452 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,103,248 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,172,608 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 875,351 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 798,354 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 428,810 LPG
LPG Auto 439,200 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,330 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 298,680 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 284,980