ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 27-29/5/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 27-29/05/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 27-29/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,110,957 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,107,815 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,176,086 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 880,527 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 801,894 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 432,990 LPG
LPG Auto 441,910 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,130 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 301,170 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 287,710