ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡIΑ». Γ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Φίλες και φίλοι,

Αξιολογώντας το αποτέλεσμα και τη θετική ανταπόκρισή σας στην περσινή έκδοση του παρόντος βιβλίου μας, ανανεώνουμε το «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡIΑ». Για τη φετινή του έκδοση βάλαμε ως στοίχημα «το πιο πρακτικά δεν γίνεται» στον αντίποδα της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας μέσα από τις ατέλειωτες ώρες διδασκαλίας, ημερίδες και σεμινάρια σε ολόκληρη την Ελλάδα και βέβαια εντός των τειχών της μάχιμης καθημερινότητας του Λογιστή -Φοροτεχνικού, έτσι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό μείγμα.

Να είναι πλούσιο, επίκαιρο, ουσιαστικό και χρηστικό εργαλείο, που να ικανοποιεί το σύνολο όχι μόνο των συναδέλφων Λογιστών – Φοροτεχνικών, αλλά και όσων επιθυμούν είτε περιστασιακά είτε σε μονιμότερη βάση, να έχουν την εγκυρότερη δυνατή ενημέρωση στα σημαντικότερα θέματα του φορολογικού τοπίου και εν όψει της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων.

Είμαι βέβαιος ότι θα σας βοηθήσει, όχι μόνο στην περίοδο υποβολής των φετινών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά και στην καθημερινή αναζήτηση από τα πιο μικρά ως τα ειδικά και εξειδικευμένα θέματα.

Για τον σκοπό αυτό δεν εξηγούμε μόνο πως συμπληρώνουμε τα έντυπα, αλλά παράλληλα αναλύοντας βήμα – βήμα τους κωδικούς, παραθέτουμε τις διατάξεις και τις λύσεις που έχουν δοθεί από τη Φορολογική Διοίκηση.

 Το κυριότερο παραθέτουμε συνοπτικούς χρηστικούς πίνακες με συντελεστές φορολογίας και παρακράτησης όλων των πηγών – κατηγοριών εισοδήματος, προθεσμίες κλπ.

 Πάνω από 50 κρίσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις σε θέματα που κρύβουν «γρίφους» και «παγίδες».

 Πάνω από 25 παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις οσάκις προκύπτει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.

 Πλήρη άσκηση – παράδειγμα δήλωσης ζευγαριού, με συμπλήρωση των εντύπων Ε1,Ε2,Ε3, έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος και σημειώματος των τεκμηρίων τους.

 Όμως προσοχή: Το παρόν βιβλίο μας – πρακτικό βοήθημα συνοδεύει μία ψηφιακή εφαρμογή που θα βρείτε στη ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.mental.gr/consulting/entypa/ Με αυτή την εφαρμογή οι φίλοι που θα προμηθευτούν το βιβλίο μας θα μπορούν να έχουν όλες τις πληροφορίες με πρότυπη ηλεκτρονική μέθοδο επεξεργασίας, πατώντας σε κάθε κωδικό των εντύπων της δήλωσης.
Πληροφορίες – Παραγγελίες
210 672 1585 – 210 672 7149
e-mail: info@mental.gr
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Γιώργος Δ. Χριστόπουλος- Φοροτεχνικός
Εισηγητής φορολογικών σεμιναρίων
με διδακτική και αρθογραφική εμπειρία.
Πρώην καθηγητής Τ.Ε.Ι.
e-mail: g.christopoulos@mental.gr