ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 30/5/2017

ΤΡΙΤΗ 30/05/2017

ΤΡΙΤΗ 30/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,111,212 UNLEADED LRP 1.148,435
UNLEADED 95 1,108,069 UNLEADED 95 1.103,737
UNLEADED 100 1,176,381 UNLEADED 100 1.172,831
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 880,771 DIΕSEL AUTO BIO 875,911
HEATING GASOIL 802,137 HEATING GASOIL 796,970
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 433,260 LPG 425,050
LPG Auto 442,190 LPG Auto 438,330
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 280,190
ΒΕΑ 35/40 301,360 ΒΕΑ 30/45 297,230
ΒΕΘ 50/70 287,890