ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 20η Ιουλίου 2017.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  http://wrm.ypeka.gr/

Όλες οι ανακοινώσεις

Ανακοινωσεις

Ανακοινωση

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η εγγραφή, η καταχώριση και η συμπλήρωση των εκθέσεων αποβλήτων και μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2017.
Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 20η Ιουλίου 2017.