ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/06/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/06/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.100,086 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.096,943 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.165,102 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 864,835 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 785,987 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 422,590 LPG
LPG Auto 431,390 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 273,650 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 290,700 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 277,240