ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. 23/6/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/06/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.064,064 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.060,911 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.128,786 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 835,912 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 756,739 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 397,930 LPG
LPG Auto 407,540 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,200 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 277,300 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 263,800