ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1-3/7/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 01-03/07/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 01-03/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.068,966 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.065,864 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.132,681 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 841,902 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 759,952 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 360,150 LPG
LPG Auto 372,520 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,070 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 281,870 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 268,610