ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 18/7/2017

ΤΡΙΤΗ 18/07/2017

ΤΡΙΤΗ 18/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,074,772 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,071,701 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,138,223 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 850,699 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 766,756 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 393,440 LPG
LPG Auto 404,760 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 281,290 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 268,110