Ένας «big brother» στα ναυτιλιακά καύσιμα

01 08 2017 | 09:04 https://energypress.gr/

Να ελέγξουν ολόκληρο το δίκτυο διανομής ναυτιλιακών καυσίμων στα πλοία θέλουν στο υπουργείο Οικονομικών. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζουν να επιβάλουν άμεσα την τοποθέτηση συστημάτων παρακολούθησης στα εφοδιαστικά πλοία (bunkering). Τα συστήματα αυτά όμως δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν σε καμία χώρα σε όλο το κόσμο.

Από την μελέτη σε βάθος του συστήματος από τις διάφορες ομάδες εργασίας που συστήθηκαν από τα συναρμόδια υπουργεία αλλά και των ενδιαφερόμενων εταιρειών, προέκυψαν σειρά προβλημάτων, τα οποία λύθηκαν σταδιακά.
Λίγους μήνες όμως πριν την «πρεμιέρα» του «big brother» στα ναυτιλιακά καύσιμα, δύο βασικά ζητήματα όπως οι βλάβες του συστήματος (για παράδειγμα στις σφραγίδες), αλλά και η αδυναμία αναφοράς στίγματος (εξαιτίας δυσλειτουργιών ή αδυναμίας κάλυψης από το GPS σε ορισμένες περιοχές) είναι ακόμα άλυτα προβλήματα.

Η αναφορά μέσω του επίσημου φορέα της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων έχει ζητήσει να μην τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα αν πρώτα δεν έχουν λυθεί τα θέματα, που έχουν έτσι και αλλιώς γίνει αποδεκτά από τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ναυτιλίας.

(Ναυτικά Χρονικά)