«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

ΑΔΑ

ΩΥΝΙΩΨΛ-0ΞΞ
Κατάσταση
Αναρτηθείσα

Ημερομηνία ανάρτησης
04/08/2017 08:47:24

Τελευταία τροποποίηση
04/08/2017 08:47:24

Είδος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Θέμα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Θεματικές κατηγορίες

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ,

Αρ. πρωτοκόλλου
12263/2017

Ημερομηνία έκδοσης
04/08/2017

Φορέας
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Οργανωτικές Μονάδες

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,

Υπογράφοντες

  • Δήμαρχος – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,

CPV

  • 09100000-0 – ΚΑΥΣΙΜΑ ,

Διαδικασία Διαγωνισμού
Κλειστός

Κριτήριο επιλογής
Χαμηλότερη Τιμή

Τύπος σύμβασης
Προμήθειες

Κωδικός Προϋπολογισμού Φορέα
Τακτικός Προϋπολογισμός

Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ

Αξία 343.891,13
Νόμισμα Ευρώ

Σχετ. Ανάληψη Υποχρέωσης