ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. 5/8-8/8/17

ΤΡΙΤΗ 08/08/2017

ΤΡΙΤΗ 08/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,094,665 UNLEADED LRP 1,135,386
UNLEADED 95 1,091,696 UNLEADED 95 1,090,903
UNLEADED 100 1,156,387 UNLEADED 100 1,156,418
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 868,720 DIΕSEL AUTO BIO 867,765
HEATING GASOIL 783,191 HEATING GASOIL 782,122
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 471,180 LPG 468,860
LPG Auto 477,050 LPG Auto 478,630
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 271,080 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,010
ΒΕΑ 35/40 287,200 ΒΕΑ 30/45 286,140
ΒΕΘ 50/70 274,470

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 05-07/08/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 05-07/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,094,534 UNLEADED LRP 1,135,254
UNLEADED 95 1,091,553 UNLEADED 95 1,090,770
UNLEADED 100 1,156,225 UNLEADED 100 1,156,275
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 869,574 DIΕSEL AUTO BIO 868,629
HEATING GASOIL 784,523 HEATING GASOIL 783,465
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 472,200 LPG 469,890
LPG Auto 478,020 LPG Auto 479,600
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,260 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 269,210
ΒΕΑ 35/40 286,390 ΒΕΑ 30/45 285,330
ΒΕΘ 50/70 273,650