Προκήρυξη διαγωνισμού για ‘Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης για το κτίριο του Cedefop’.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ CEDEFOP”

 Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για το κτίριο του Cedefop».

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει ήδη δημοσιευτεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/S 150-309641 της 08/08/2017.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Cedefop http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement/provision-heating-oil-cedefop-building-0 από όπου μπορείτε να κατεβάσετε τους όρους του διαγωνισμού.

              Προθεσμία υποβολής προσφορών:  27/09/2017

 

Head office: Europe 123, GR-57001 Thessaloniki  •  Postal address: PO Box 22427, GR-55102 Thessaloniki  •  Τel. (30) 23 10 49 01 11 •  Fax (30) 23 10 49 00 49 Brussels: Office 4/67-68 Tour Madou, 1 Place Madou, B- 1210 Saint Josse Ten Noode, Brussels. Tel. (32-2) 299 10 93, Fax: (32-2) 292 18 91

Internet: www.cedefop.eu.int, www.trainingvillage.gr •  Generic e-mail: info@cedefop.eu.int