ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α.ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 02-04/09/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 02-04/09/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 02-04/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.116,032 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.113,083 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.177,612 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 871,283 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 789,577 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 492,770 LPG
LPG Auto 499,970 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 269,180 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 285,190 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 272,550