Απόφαση προκήρυξης ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Μας εστάλη από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Οικονομικού η κάτωθι απόφαση προκήρυξης προμήθειας υγρών καυσίμων για τις υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης

δείτε εδώ στο σχετικό αρχείο DIAKIRIXI