Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. διοργανώνει την ημερίδα με θέμα «Η Ελληνική Α.Ο.Ζ. και οι επαγγελματικές προοπτικές».

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.  Αρ. Δ.Τ.: 034 Εκδήλωση στις 18-10-2017   Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.  διοργανώνει την

Περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΔΔΥ Δ΄ Αθήνας, οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165.

Η Περιφέρεια Αττικής – ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Περισσότερα