Ρύθμιση θεμάτων πετρελεύσεων στην περιοχή αρμοδιότητας Λ/Χ Μεσολογγίου

Σας γνωρίζουμε ότι η Α.Π.: 2261.4/2236/2017/17-11-2017 Απόφαση της Υπηρεσίας ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων πετρελεύσεων  στην περιοχή αρμοδιότητας Λ/Χ Μεσολογγίου, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΨΗ4Ν4653ΠΩ-ΥΚ2.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ apofasi petrelefis