ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1/12/2017-6/12/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/12/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,123,538 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,120,569 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,185,524 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,323 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 715,015 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 561,420 LPG
LPG Auto 567,920 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 328,090 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 315,380

ΤΡΙΤΗ 05/12/2017

ΤΡΙΤΗ 05/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.124,341 UNLEADED LRP 1,165,052
UNLEADED 95 1.121,361 UNLEADED 95 1,120,569
UNLEADED 100 1.186,348 UNLEADED 100 1,186,388
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 921,451 DIΕSEL AUTO BIO 920,486
HEATING GASOIL 715,696 HEATING GASOIL 714,639
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 562,500 LPG 560,180
LPG Auto 568,900 LPG Auto 570,460
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,850
ΒΕΑ 35/40 329,020 ΒΕΑ 30/45 327,960
ΒΕΘ 50/70 316,310

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 02-04/12/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 02-04/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.126,548 UNLEADED LRP 1.167,238
UNLEADED 95 1.123,578 UNLEADED 95 1.122,765
UNLEADED 100 1.188,565 UNLEADED 100 1.188,575
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 923,140 DIΕSEL AUTO BIO 922,154
HEATING GASOIL 717,344 HEATING GASOIL 716,266
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 561,800 LPG 559,450
LPG Auto 568,490 LPG Auto 570,020
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,790 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,710
ΒΕΑ 35/40 328,880 ΒΕΑ 30/45 327,800
ΒΕΘ 50/70 316,170

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/12/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/12/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.127,260 UNLEADED LRP 1.167,961
UNLEADED 95 1.124,301 UNLEADED 95 1.123,487
UNLEADED 100 1.189,216 UNLEADED 100 1.189,226
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 921,960 DIΕSEL AUTO BIO 920,984
HEATING GASOIL 716,592 HEATING GASOIL 715,513
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 556,130 LPG 553,790
LPG Auto 563,550 LPG Auto 565,090
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,540 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,470
ΒΕΑ 35/40 327,620 ΒΕΑ 30/45 326,550
ΒΕΘ 50/70 314,930