ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2018.

έως 53,3 χιλ. €

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για το έτος 2018».

έως 125,7 χιλ. €

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018.

έως 7,3 χιλ. €

Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ B΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου και Α.Σ. Ευδήλου, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της ΕΛ.ΑΣ., για το έτος 2018, ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2018.

έως 479,0 χιλ. €

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανοικτής διεθνούς διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου προμήθειας : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 »,

έως 45,5 χιλ. €

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

έως 199,4 χιλ. €

έως 991,9 χιλ. €

Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ),ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

έως 239,6 χιλ. €

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για το έτος 2017, για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

έως 1,4 εκατ. €

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς και Ν.Π.Δ.Δ.- Ν.Π.Ι.Δ., έτους 2018¨ τμήματα 1-10

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των οχημάτων των αστυνομικών Υπηρεσιών της Α΄ Δ.Α. Δωδεκανήσου.

έως 6,8 εκατ. €

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.

έως 20,0 χιλ. €

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΚ

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου.

ΠΗΓΗ: https://www.contracts.gr/cpv/4a300a84-5d68-4f01-9a34-a21995278e50