ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ‘’Απρόσκοπτη διενέργεια ελέγχων’’ Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων & Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων(Εισροών-Εκροών) Α

Σελίδα 1 από 6 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας Τμήμα Επαλήθευσης

Περισσότερα