Καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης των ειδικών μέτρων του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει.

ΠΡΟΣ ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

11/9/2018

ΘΕΜΑ: Καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης των ειδικών μέτρων του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει.

 

Σχετικό : Αριθ. Πρωτ.: οικ. 68200/777/10-9-2018 έγγραφό σας.

 

 

Κύριοι,

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι τον ακριβή αριθμό των πρατηρίων που βρίσκονται κάτω από πολυκατοικία δεν μπορούμε να τον γνωρίζουμε με ακρίβεια.

Τα πρατήρια αυτά εκτιμούμε πως είναι εκατοντάδες ανά την χώρα.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως ΕΛΑΧΙΣΤΑ από αυτά έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 25 του Ν. 4439/2016 για λόγους που αφορούν πέραν του σημαντικού κόστους για την προσαρμογή τους και λόγους δυσκολιών κατά την εξέταση των φακέλων τους από τις κατά τόπους διευθύνσεις συγκοινωνιών.

Πολλά από αυτά τα πρατήρια είναι είτε πεζοδρομιακά, είτε έχουν μικρούς ακάλυπτους χώρους, είτε βρίσκονται μέσα σε σταθμούς ή κάτω από κτίρια, με αποτέλεσμα οι κατά τόπους διευθύνσεις συγκοινωνιών να μην εγκρίνουν την προσαρμογή τους για λόγους που αφορούν στην επέκταση των ζωνών εκρηκτικότητας είτε εκτός των οικοπέδων, είτε εντός των κτιρίων των πρατηρίων. Το τελικό συμπέρασμα είναι πως ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΝ μέχρι τις 30 Οκτώβρη 2018 να προσαρμοστούν και να έχουν υλοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες και πως οι διευθύνσεις συγκοινωνιών πρέπει να λάβουν σαφείς οδηγίες προκειμένου να μπορούν να προχωρούν τα θέματα που κατατίθενται σε αυτές.

 

Παρομοίως ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν και πρατήρια τα οποία βρίσκονται κοντά σε απαγορευτικές αποστάσεις, που επίσης για αντίστοιχους λόγους δεν έχουν προλάβει να προσαρμοστούν και η εκτίμησή μας είναι πως και για αυτά η ημερομηνία 10-12-2018 δεν θα φανεί επαρκής ώστε να προλάβουν να προσαρμοστούν. Και τα πρατήρια αυτά είναι επίσης εκατοντάδες, ενώ πρέπει να λάβουμε υπόψη πως οι απαγορευτικές χρήσεις “φυτρώνουν” ανεμπόδιστα δυστυχώς δίπλα στα πρατήρια με αποτέλεσμα να προκύπτουν πρατήρια κοντά σε απαγορευμένες χρήσεις που πριν από μερικούς μήνες δεν θεωρούνταν τέτοια.

 

Από συζητήσεις επίσης με εγκαταστάτες που υλοποιούν τα σχετικά μέτρα, έχουμε πληροφορηθεί πως ακόμα και αν όλα τα πρατήρια είχαν ήδη λάβει εγκεκριμένες μελέτες, δεν θα προλάβαιναν να υλοποιήσουν εμπρόθεσμα τα απαραίτητα έργα.

 

Αναμένουμε ενέργειές σας και πάντα στη διάθεσή σας.