Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (KAΠE)- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ αρθ.19Α του Ν.4062/2012

Department of Environment & Transport Centre for Renewable Energy Sources & Saving (CRES)   Προς Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος Με το

Read more