Πίστωση μερικών ημερών με εγγυητικές αντί για προκαταβολή ζητά ο ΣΕΕΠΕ για τους φόρους και τους δασμούς των καυσίμων

πηγή: energypress.gr

Η προκαταβολή φόρων και δασμών επιβαρύνει σημαντικά τη ρευσότητα των εταιρειών εμπορίας καυσίμων, όπως επισημαίνει ο ΣΕΕΠΕ, ιδίως αν ληφθεί υπόψη και η δραματική αύξηση της φορολογίας (ΕΦΚ-ΦΠΑ) τα τελευταία χρόνια εν μέσω κρίσης. Όπως ανέφερε σχετικά ο σύνδεσμος, στην Ελλάδα ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης των καυσίμων και ο ΦΠΑ προκαταβάλλονται κατά τον εκτελωνισμό, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στα περισσότερα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ανάλογα με το κράτος-μέλος, ο ΕΦΚ καταβάλλεται μετά από 14 έως 30 μέρες), αλλά και στη Χώρα μας, σε όλους τους Κλάδους με υψηλό ΕΦΚ όπως τα καπνικά προϊόντα και τα Οινοπνευματώδη. Πάγιο και διαχρονικό αίτημα των Εταιριών Εμπορίας είναι να προσαρμοσθεί ο τρόπος καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων (ΕΦΚ, ΦΠΑ, κλπ.) – στα δεδομένα των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – και αντί για την προκαταβολή τους, όπως ισχύει σήμερα, να εγκριθεί η χορήγηση πίστωσης ορισμένων ημερών, με ταυτόχρονη κατάθεση των αντίστοιχων τραπεζικών εγγυήσεων. Αυτή η αλλαγή, αφενός δεν έχει δημοσιονομικό βάρος (μόνο μια μικρή υστέρηση κατά την αρχική εφαρμογή) και αφετέρου θα βοηθήσει σημαντικά, προκειμένου να μετακυληθεί αυτή η ρευστότητα τόσο στους επαγγελματίες κατόχους άδειας λιανικής πώλησης του Κλάδου και άλλους επαγγελματίες (κατασκευαστικές εταιρίες, εξαγωγικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες, κλπ.), όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Να επισημανθεί ότι οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών προκαταβάλλουν στο Κράτος, κάθε χρόνο, περίπου 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ για φόρους (ΕΦΚ και ΦΠΑ).