Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης

energypress.gr :Τα του επιδόματος θέρμανσης ρυθμίστηκαν, η τιμή του πετρελαίου ορίστηκε, και σε λίγες ημέρες θα αρχίσει και η διάθεσή του, οπότε καλό είναι να θυμηθούμε όλα όσα πρέπει να προσέξουμε, ώστε κατά την παραλαβή του από τις 15/10 κι εντεύθεν να μην έχουμε ταλαιπωρίες και να μην πέσουμε θύματα εξαπάτησης από τυχόν επιτήδειους. Για αρχή οι άπειροι σε τέτοιες εργασίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πριν από την παραλαβή του πετρελαίου το σωστό είναι να έχει πραγματοποιηθεί συντήρηση – ρύθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης. Με τον τρόπο αυτό καταναλώνεται λιγότερο πετρέλαιο, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρημάτων και υπάρχει αποφασιστική συμβολή στη δημιουργία καθαρότερου περιβάλλοντος. Από κει και πέρα το χρώμα του πετρελαίου, το οποίο και αποτελεί ένδειξη της ποιότητάς του, πρέπει να είναι κόκκινο και διαυγές και όχι θολό. Εννοείται πως πριν την εκάστοτε παραγγελία, καλό είναι να προηγηθεί έρευνα αγοράς, ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή τιμή, αλλά ελέγχοντας διπλά τυχόν υπερβολικά χαμηλές τιμές. Για την παραλαβή της σωστής ποσότητας πετρελαίου εφόσον στην δεξαμενή αποθήκευσης υπάρχει υπόλοιπο από την περασμένη χρονιά, οφείλουμε να γνωρίζουμε πόση είναι αυτή η ποσότητα, κάτι που μπορούμε να υπολογίσουμε με μια ίσια μεταλλική (κατά προτίμηση) βέργα κι ένα μέτρο ή διαγραμμισμένο μέτρο, πάντα από το εσωτερικό της δεξαμενής. Το άλλο που μπορεί να γίνει είναι να μετρηθεί πόσα εκατοστά είναι το ύψος του πετρελαίου στη δεξαμενή πριν ο διανομέας αρχίσει να δίνει πετρέλαιο. Αυτός που παραλαμβάνει το πετρέλαιο πρέπει να καταγράφει πάντοτε την ποσότητα του πετρελαίου που υπάρχει στη δεξαμενή τόσο πριν όσο και μετά την παραλαβή, παρουσία του βυτιοφορέα. Η παραλαβή του πετρελαίου ειδικά σε περίπτωση που κάποιος είναι άπειρος καλύτερα είναι να γίνεται από δύο άτομα, ώστε ο έλεγχος των προμηθευτών να είναι μεγαλύτερος. Αυτός που παραλαμβάνει το πετρέλαιο οφείλει να γνωρίζει ακριβώς τις διαστάσεις της δεξαμενής για να μπορεί να υπολογίσει πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής, π.χ. αν μια δεξαμενή έχει μήκος 2,0 μέτρα, πλάτος 1,25 μέτρα και ύψος 1 μέτρο, τότε η συνολική χωρητικότητά της είναι 2.5 κυβικά μέτρα (2 x1,25×1=2.5 m 3 ) ή 2500 λίτρα. Επομένως, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής αντιστοιχούν 25 λίτρα (2500:100=25). Προτιμότερο είναι η μέτρηση της ανύψωσης της στάθμης του πετρελαίου μέσα στη δεξαμενή, αφού κατασταλάξει ο αφρός και έχουν παρέλθει 5 – 6 λεπτά. Η πληρωμή του πετρελαίου πρέπει να γίνεται εφόσον λάβουν το απαραίτητο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη) στο οποίο πρέπει να αναγράφεται το ύψος της στάθμης του πετρελαίου στη δεξαμενή πριν και μετά την παραλαβή και όχι μόνο τα λίτρα, καθώς και να υπάρχουν συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη, Α.Φ.Μ., η ποσότητα του πετρελαίου , το ποσό πληρωμής, η ώρα παράδοσης κ.λ.π.). Κατά την παραλαβή του πετρελαίου πρέπει να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων. Για τυχόν πρόβλημα οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα και καταγγελίες στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, μέσω της ιστοσελίδας www.1520.gov.gr και μέσω της Γραμμής Καταναλωτή 1520. Τι ορίζεται για το επίδομα θέρμανσης – Δικαιούχοι Όσο για το επίδομα θέρμανσης; Βρισκόμαστε εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων καθώς προωθούνται αλλαγές στο καθεστώς χορήγησής του, που θα γίνεται νωρίτερα, ανά μήνα, και με στόχο την ενίσχυση νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα και μικρής αξίας ακίνητη περιουσία και αυξημένες ανάγκες για θέρμανση. Μετά οι καταναλωτές πρέπει να ελέγξουν εάν πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος για την παροχή του επιδόματος θέρμανσης και να ακολουθήσουν τις οριζόμενες διαδικασίες. Δικαιούχοι είναι: -Αγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός Σχεδίου Πόλεως οικόπεδα) συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 130.000 ευρώ. -Εγγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα συμβίωσης φορολογούμενοι οι οποίοι το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. -Μονογονεϊκές οικογένειες που κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο. (tanea.gr)